Nanometre nedir?

Nanometre (nm). Bir milimetrenin milyonda biridir. Gözle göremediğimiz maddeleri (atom, vb) ölçmek için kullanılır. g8.png metreye karşılık gelir: 1 nm =o,oooooooo1 m

Örneğin hücre zarı 12 nm (nanometre)'dir Ayrıca nanometre bir çok bilgisayar parçasının üretim tekniğinde kullanılır. yeni nesil micro işlemcilerde 22 nm teknolojisi kullanılabilmektedir.

Nanoteknolojinin başlıca amaçları


- Nanometre ölçekli yapıların analizi
- Nanometre boyutunda yapıların fiziksel özelliklerinin anlaşılması
- Nanometre ölçekli yapıların imalatı
- nano hassasiyetli cihazların geliştirilmesi
- Nano ölçekli cihazların geliştirilmesi

Nanoteknolojinin başlıca kullanım alanları

Endüstriyel alanda: Mikrosensörlerin, mikromakinelerin, optoelektronik elemanların imalatı ve uygun şekilde bir araya getirilmesi.
Medikal alanda: Mikro cerrahide (göz, beyin vb.), diagnostik kitlerde, bilimsel araştırmalarda, yüzey karakterizasyonu ve modifikasyonu, mikroorganizmaların taşınması, dna modifikasyonu vb.

Son eklenenler